Facebook Nasza Klasa Google+

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
12 429 67 27
12 430 01 15

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Szukasz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

antavia@antavia.pl

Ela Bogaty
antavia_ela@antavia.pl

Ela Batko
antavia_ebatko@antavia.pl

Wyjazdy do Włoch - ważny komunikat

Kraków 03/03/2020 godz.12.

Komunikat BP Antavia s.c. dotyczący wyjazdów do WŁOCH – Civetta – Santa Fosca

 

W związku z licznymi odstąpieniami Klientów z powołaniem się na Art. 47. punkt 4 o treści:

"Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie."

Co to są nadzwyczajne okoliczności:
Kraj:
Zakaz wjazdu, zakaz wyjazdu, odwołane loty, zamknięte granice
Region: brak możliwości przemieszczania się, wjazdu, wyjazdu
Miejscowość: zamknięte atrakcje, sklepy, bary, restauracje, zakaz, przemieszczania się
Hotel: zamknięcie hotelu, brak możliwości dojazdu, zapewnienia wyżywienia, zakaz opuszczania hotelu itd.
Epidemia: teren ogłoszony w OFICJALNYM KOMUNIKACIE Instytucji Rządowych (miejscowego kraju: Ministerstwo Zdrowia, Sanepid itp.), instytucji i organizacji Międzynarodowych (WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, ECDC – Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) z dokładnie podanym obszarem, strefą: prowincja, miasto, region, dzielnica itd.

Na dzień wydania komunikatu 11 gmin jest objętych kwarantanną przez władze włoskie ze względu na występowanie Koronawirusa. Są to w regionie Lombardi: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano. Wszystkie oddalone ponad 400 km od Santa Fosca; w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo (Padwa) oddalone 180 km od Santa Fosca. To są miejsca które oficjalnie można uznać za miejsca gdzie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności – teren epidemii. Żadna z tych gmin NIE jest miejscem docelowym, w którym wypoczywają Klienci BP Antavia, nie są również gminami "tranzytowymi" do miejsc docelowych.

Czy w miejscu do którego Państwo jedziecie t.j. Santa Fosca w prowincji Belluno lub w jej najbliższym sąsiedztwie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności i czy mają znaczący wpływ na realizację imprezy?

Odpowiedź brzmi nie.

Miejscowość Santa Fosca nie jest objęta zakazem wjazdu z uwagi na epidemię (brak oficjalnego komunikatu), jest możliwy bezpieczny dojazd z Polski i powrót do kraju, są czynne wyciągi narciarskie umożliwiające realizację programu – wyjazd na narty, są czynne atrakcje, sklepy, bary, restauracje, hotele i pensjonaty.

Wszyscy świadczeniodawcy (hotel, ubezpieczyciel, firma transportowa, piloci i rezydenci, ośrodki narciarskie, potwierdziły gotowość wykonania usług bez zmian).

Polski MSZ podając zalecenia dla podróżnych, wymienia kraje do których odradza się wyjeżdżać z uwagi na odnotowane przypadki występowania koronawirusa, z adnotacją: „Jednocześnie podkreślamy, że poniższe informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.”

W razie wątpliwości, podane przez nas informacje można sprawdzić na stronach:

- https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

- https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

- https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 W dniu 29.02.2020 powróciła do kraju grupa 80 turystów przebywająca w Santa Fosca w terminie 21.02-29.02.2020. Wszyscy turyści wrócili z wyjazdu zdrowi i wypoczęci. Nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania, ani kontuzji. W trakcie podróży nie było w żadnych utrudnień, dodatkowych kontroli sanitarnych w krajach tranzytowych.

W tym samym dniu grupa Klientów z turnusu 28.02-08.03.2020 dotarła do hotelu w Santa Fosca zgodnie
z programem. Przejazd odbył się bardzo sprawnie i bez zakłóceń (wyjazd z Warszawy piątek 18:00, przyjazd do hotelu sobota 12:45). Klienci zostali zakwaterowani, otrzymali obiadokolację i 6 dniowe ski passy. Program imprezy jest realizowany zgodnie z ofertą.

 Uwzględniając wszystkie punkty art. 47. „O imprezach turystycznych i powiązanych Usługach turystycznych” informujemy iż każdy z Klientów ma możliwość uczestniczyć w wyjeździe gdyż do tego obliguje nas wyróżniony  art. Ustawy.

 Art.47.

1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
2. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
3. W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.                                                                                                
5. Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6dni,                                                          .
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6dni,                                                             .
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2dni,                                                                   .
lub
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

6. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust.4 i 5, w terminie 14dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

7. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2pkt 2 ustawy z dnia 30maja 2014r. oprawach konsumenta, może w terminie 14dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art.30, art.31, art.32ust.1 i 2, art.35, art.37 i art.38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. oprawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

 
   

 

Biorąc pod uwagę złożoność sytuacji, presję wywierana na osoby powracające z nart we Włoszech, zagrożenie przymusową kwarantanną, bądź przymusowym okresem przebywania w izolacji w domu zarządzanej przez niektórych pracodawców, informujemy że Państwa rezygnacja z wyjazdu traktowana jest w sposób szczególny wg rzeczywiście poniesionych kosztów, które wynoszą 600 zł/os., a nie na warunkach ogólnych – 85 % wartości imprezy.

Rezygnację należy przesłać do BP Antavia w formie pisemnej (mailem na adres: antavia_ela@antavia.pl lub antavia@antavia.pl).
Proponujemy Państwu zwrócenie różnicy pomiędzy wpłaconą należnością za rezerwację pomniejszona o kwotę 600 zł od osoby.

W tych specjalnych okolicznościach dajemy Państwu możliwość wykorzystania potrąconej kwoty 600 zł jako zadatku na imprezy B.P. Antavia w sezonie letnim 2020 lub sezonie zimowym 2020/21, nie później niż do 31 marca 2021.

Rezerwacje na imprezy sezonu Lato 2020 lub zima 20/21 przyjmujemy w zależności od dostępności miejsc. Prosimy aby rezerwacji dokonywać odpowiednio wcześnie. Sprzedaż imprez na następny sezon zima 2020/21 rozpoczynamy 30.03.2020.

Termin wypłat nie przekroczy ustawowych 14 dni od potwierdzenia przyjęcia odstąpienia w udziale w imprezie.

Jednocześnie informujemy iż należy poinformować B.P Antavia o swojej ostatecznej decyzji dla wyjazdu w terminie :

  1. 6-15.03.2020 do środy 4.03.2020 godz 17.00
  2. 13-22.03.2020 do piątku 06.03.2020 godz 17.00

Z poważaniem,

Właściciele BP Antavia